ANSULEX

(sprinkler med Ansulex släckvätska)

Vi är återförsäljare av Ansul´s sprinklersystem ANSULEX.

ANSULEX är ett slutet system som med släckvätska extra anpassad för 

fettbränder, åstadkommer en kvävande effekt som släcker branden samt effektivt hindrar återantändning.

Kontakta gärna oss för mer information.

  evac-f-tillbehor-4.jpg  

 

HI-FOG-2.jpg

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP