BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

VAD ÄR EN BRANDSKYDDSDOKUMENTATION?

I Boverkets byggregeler, BBR 21, kan man läsa att en brandskyddsdokumentation skall upprättas för ny- och ombyggnation samt vid förändring av verksamheten.

Denna dokumentation skall finnas framme till byggsamrådet och ska då innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden.

Allt eftersom prjekteringen fortlöper ska en kontinuerlig komplettering och förändring av dokumentationen ske.

Den slutliga revideringen ska ske vid färdigställandet av byggnaden.

När brandskyddsdokumentationen reviderats efter färdigställandet utgör denna ett utmärkt underlag för det systematiska brandskyddet som skall bedrivas i förvaltningsskedet av byggnaden.

NÄR SKA EN BRANDSKYDDSDOKUMENTATION UPPRÄTTAS?

Brandskyddsdokumentationen upprättas alltid vid nybyggnation och vid ändring av verksamhet eller byggnad som påverkar brandskyddet.

VAD BÖR FINNAS MED?

Nedan listas ett litet urval av de innehållsrubriker som bör ingå i en brandskyddsdokumentation.

Vad varje dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och dess tänkta användningsområde.

 • Inledning
 • Grundläggande information om vem som skapat dokumentationen och på vems uppdrag
 • Byggnadsbeskrivning innehållandes antal våningar, brandteknisk byggnadsklass m.m.
 • Övriga projekteringsförutsättningar, risker, brandfarlig vara m.m.
 • Avvikelser
 • Utrymning, ex. organisatioriska brandskyddsåtgärder, utrymningsvägar, gångavstånd, nödljus m.m.
 • Skydd mot brandspridning inom brandcell. Ytskikt, rörisoleringsklasser, golvbelägging
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Brandcellsindelning, brandspridning via fönster m.m.
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Brandväggar, taktäckning m.m.
 • Uppvärmningsanordning. Pannrum, rökkanaler, brändsleförråd
 • Övrigt innehåll beroende på byggnad eller användningsområde

Vi på Västmanlands Brandservice kan hjälpa till med dokumentation från projektering till färdigt dokument.

Vi kan ta ett helhetsansvar vad gäller brandskyddet under byggnation.

KONSULTATION

Behöver du hjälp efter att du haft Räddningstjänsten på besök?

Eller har du bara lite funderingar?

Vi erbjuder:

 • Kostnadsfritt besök
 • Projektering brandskydd
 • Projektering utrymning
 • Samordning projekt
 • Kontakt med myndigheter
 • Råd och Tips

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP