BRANDSLÄCKARE

Klassning av brandsläckare

A-bränder är bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa material.

B-bränder är bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel.

C-bränder är bränder i ämnen i gasform.

Godkänd för el betyder att släckmedlet ej är elektriskt ledande och kan därför användas på elektrisk utrustning upp till 1000V.

SKUMSLÄCKARE

Dessa släckare är anpassade till att släcka alla typer av A- och B-bränder.

Användningsområde

Skumsläckare är lämpliga för villor, hotell, skolor, sjukhus, industrier, kontor, offentliga lokaler med flera.

 

 KOLDIOXIDSLÄCKARE

Dessa släckare är anpassade till att släcka B-bränder samt är godkända för el, då släckmedlet inte leder ström.

Användningsområde

Koldioxidsläckare är särskilt lämpliga för känslig maskinutrustning där rent släckmedel är extra betydelsefullt. Exempel på detta är datorer, verkstadsmaskiner, elektrisk utrustning och restaurangkök.

 

PULVERSLÄCKARE

Dessa släckare är anpassade till att släcka alla typer av A-, B- och C-bränder samt godkända för el då släckmedlet ej är elektriskt ledande.

Pulversläckare är de enda släckarna som är godkända för C-bränder (gas).

Användningsområde

Pulversläckare är lämpliga i fordon, villor, fritidshus, industrier, lantgårdar o.dl.

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP