BRANDSKYDDSLEDARE

Varför?

Att kunna ta första steget mot ett fullgott brandskydd och skapa metoderna till ett systematiskt brandskyddsarbete är inte alltid så lätt när verksamheten går på högvarv.

Man kanske inte besitter de rätta kunskaperna, alternativt så kanske inte tiden räcker till för att uppfylla den egna ambitionsnivå eller samhällets krav på rätt brandskydd för verksamheten.

Därför

Lyft över dina brandskyddsproblem på oss, så löser vi det åt dig.

Brandskyddsledaren kan:

  • Planera
  • Organisera och följa upp ert brandskydd
  • Införa SBA samt ge de verktyg som behövs för framtidens systematiska brandskyddsarbete
  • Utbilda personalen
  • Organisera ledningssytem för brandskyddet och dokumentera ert brandskydd

Brandskyddsledaren kan du hyra per timma, dag eller vecka.

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP