FÖRSTA HJÄLPEN

Kursinnehåll för utbildningen "HLR med hjärtstartare";

  • Kedjan som räddar liv
  • Praktiskt HLR-test
  • Fysiologi vid hjärtstopp och hjärtinfarkt
  • Larmrutiner
  • Utrustning - hjärtstartare och andningsmask
  • Att använda hjärtstartare
  • Säkerhet
  • Träning på HLR och hjärtstartare
  • Teamträning

Deltagarantal:

10 deltagare / utbildning.

Omfattning:

3 timmar.

Kursupplägg:

Följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram, kompetenskort erhålles.

Pris:

Enligt överenskommelse.

Ta gärna en titt på våra hjärtstartare.

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP