GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

Vad vet din personal om brandskydd?

  • Vet dina ansällda vad de skall göra vid brand?
  • Vet de hur viktigt det är att förebygga brand för att förhindra stora skador på både material och människor?

Genom att ge de anställda en bra utbildning är ni väl förberedda för att klara av att släcka en mindre brand samt har bra insikt i hur viktigt det är med ett fungerande SBA (Systematiskt BrandskyddsArbete).

Kursinnehåll för utbildningen "Grundläggande Brandskydd";

Teori

  • Förebyggande brandskydd
  • Brands uppkomst
  • Skadebegränsande åtgärder
  • Utrymning
  • Åtgärder vid brand
  • Systematiskt BrandskyddsArbete

Praktik

  • Släckövning med handbrandsläckare
  • Släckning av brand på person

Deltagarantal:

Max 15 deltagare / utbildning.

Omfattning:

3 timmar.

Pris:

Enligt överenskommelse.

Utbildningen kan anpassas efter era önskemål.

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP