HETA ARBETEN

Försäkringsbolagens säkerhetföreskrifter kräver att den som ska utföra heta arbeten skall kunna visa certifikat på genomförd utbildning.

Dessa krav har även brandskyddsansvariga och brandvakter.

Utbildningen certifierar kursdeltagarna för Heta Arbeten i fem år.

Kursinnehåll för utbildningen "Heta Arbeten";

 • Definition heta arbeten
 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Förebyggande åtgärder
 • Gasflaskor
 • Brandskyddsansvarig
 • Organisation tillfällig arbetsplats
 • Ett arbete skall utföras, vem har ansvaret?
 • Försäkring
 • Brandskadestatistik
 • Praktik

Deltagarantal:

Max 12st deltagare / utbildningstillfälle

(gäller utbildningar i våra lokaler, Tunbytorpsgatan 17B, Västerås).

Omfattning:

7 x 40 minuter

Pris:

2650kr / person

Vid bokning av 10 deltagare eller fler från samma kund/beställare utfaller rabatt. Kontakta oss för mer information.

Övrigt:

I kursavgiften ingår utbildningsmaterial, övningsmaterial, certifieringsavgift, fika samt lunch.

- - BOKA - -

 

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP