SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE "SBA"

Denna utbildning är på en halv- eller heldag beroende på företagets behov.

Utbildningen riktar sig till både brandskyddsansvariga samt till brandskyddsombud/kontrollanter.

Kursinnehåll för utbildningen "SBA";

  • Lagstiftning, "Lagen om skydd mot olyckor"
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
  • Brandförlopp och brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner
  • Praktiskt handhavande av checklista

Kursmål:

Målet med utbildningen är att deltagare, efter genomgången kurs ska ha sådana kunskaper att han/hon kan arbeta systematiskt med brandskyddet.

Deltagarantal:

Enligt överenskommelse.

Omfattning:

4-8 timmar.

Pris:

Enligt överenskommelse.

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP