UTRYMNINGSÖVNING

Målgrupp och syfte:

Övningen vänder sig till de som vill kontroller och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Kursinnehåll för utbildningen "Utrymningsövning";

  • Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga.
  • Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta. Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas.
  • Larmgivning sker på ordinarie vis, vaserat på en fiktiv brand eller annan fara.
  • Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats.
  • Utrymningsledarna skall kontrollera att deras våningsplan är tomt på folk och lämna besked till brandskyddsansvarig.
  • Samtidigt skall räddningstjänsten och andra berörda larmas och räddningstjänsten skall mötas och informeras så att deras arbete påskyndas.
  • För att övningen skall bli realistisk kan delar av lokalerna rökfyllas omedelbart före larm och utrymning
  • Efter övningen samlas deltagarna för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.
  • Mot en extra kostnad kan brandsläckning övas med brandsläckare mot bål samt brandfilt mot brinnande docka.

Efter avslutad övning skall deltagarna ha kompetens och erfarenhet att effektivt kunna genomföra en utrymning. Man skall ha rutiner och intruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

Övningen anpassas efter just era behov.

Deltagarantal:

Enligt överenskommelse.

Omfattning:

Baseras till viss del på arbetsplatsens storlek, men främst erat önskemål om utformning på övningen.

Pris:

Enligt överenskommelse.

Hi-Fog Sverige Hifog Hi Fog montera service serva underhåll sprinkler vattendimma högt tryck

Västmanlands Brandservice AB

info@vbrand.se

021-70 778

Brandredskap-m-skugga.png

FÖRSTA HJÄLPEN

UTRYMNING

DOKUMENTATION/

KONSULTATION

SKYLTAR/

MARKERINGAR

UTBILDNING

BRANDREDSKAP